دنياي آبي

اجتماعی

زیبا از اینترنت..
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: نویسندگان دیگر

 

گـــل من گـــاهی بداخلاق,کم حوصــــله و مغـــرور بود...
اما مـــاندنی بـــود...این بودنش بود که او را تبدیل به گـــل من کرده...

" شازده کوچولو __ آنتوان دو سنت‌ اگزوپری "

 

××××××

قاضی به پاپیون(استیو مک کوئین):
اتهام تو قتل کسی نیست.
جرم تو بدترین جرمیه که یک انسان می تونه مرتکب بشه.
من تو رو برای هدر دادن زندگیت محکوم می کنم.
و مجازات تو زندگی به جای مرگ است.
"پاپیون"
فرانکلین جی شافنر، 1973

×××××

عمو خسرو....!
بیا و........
با همون لحن مخصوص خودت.....
همونطوری که توی "خانه‌ی سبز" میگفتی
به اینا بگو:
چه معنی داره تو این دنیا کسی با کسی قهر باشه!
...

چه معنی داره تو این دنیا کسی تنها باشه!
چه معنی داره تو این دنیا آدم ها یک روز بیان و یک روز برن!
چه معنی داره تو این دنیا دل بعضی ها اینقدر تنگ باشه!
چه معنی داره تو ین دنیا دل بعضی ها از سنگ باشه!
چه معنی داره تو این دنیا زندگی کردن اینقدر سخت باشه ... !!
 
×××××
 
فـرانـک اسـلـیـد (آل پـاچـیـنـو) :تـوی زنـدگـیـم هـر وقـت بـه دوراهـی

رسـیـدم،بـدون اسـتـثــنـا مـی دونـسـتـم راه درسـت کـدومـه،ولـی

هـمـیـشـه راه اشـتـبـاهـو انـتـخـاب کـردم،مـیـدونـیـد چـرا؟

چـون راه درسـت لـعـنـتـی هـمـیـشـه سـخـت تـر بـود!
 
××××