دنياي آبي

اجتماعی

از حافظ
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: نویسندگان دیگر

 

در اندرون من خسته دل ندانم کیست

                                                  که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

 

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

                                                       سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست