دنياي آبي

اجتماعی

جمله های اینترنتی!
ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: نویسندگان دیگر

 

خسته ام پینوکیو!

اینجا آدمها دروغهای شاخدار می گویند و دماغ خود را جراحی پلاستیک می کنند.

 

شما یادتون نمی یاد کلی زور می زدیم زرگری یاد بگیریم حرص بقیه رو در بیاریم "مزثلزن مزثلز ایزین"

 

زن موجود پیچیده ای نیست اگر برای شناختنش به جای غریزه از احساسات استفاده کنی.

 

دیگر به دنبال همراه "اول" نیستم. اینروزها اول راه، همه همراهند... باید به دنبال همراه "آخر" گشت.

 

معدود اشخاص عاشق می شوند زیرا معدود اشخاص قادرند همه چیز خود را از دست بدهند. (کریستین پوبن)