دنياي آبي

اجتماعی

نگاه!
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: شعرکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه تاب ندارم.،

نگاه خالی ات را ...

..............

آرزو دارم برایت نگاهی

گاه پر ز لبخند،

نیازی یا انتظاری،

گاه سر شار از خشم،

یا غم!

گاه باز، چون آغوش ِ عشق یا مهربانی

حتی شرمسار گاه گاهی

 

اما خالی ... هرگز

خالی از حرف،

مثل رفتن از زندگی،

سرد است.

بگذار حرف دلت از نگاهت بطرواد

تا همیشه.

 

                                                         .... بعد از ایننیشخند