دنياي آبي

اجتماعی

زلزله ژاپن
ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: لینک

 

 

شاهکاردیگری از گوگل پس از زلزله ژاپن

 

موس را روی عکسها به سمت چپ و راست حرکت دهید.