دنياي آبي

اجتماعی

خاطره
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعرکی

 

رد پای خاطره، رنگ ، رنگ

 گاه کمرنگ، گاه پر رنگ

خاطرات با حس و ادراک

چو ذهن آرد به یاد، رنگیست رنگی

به قرمز می گراید چو خونت  می خروشد

چو لبخندت به لب آرد رنگش طلایی است

سپید است، با آهی نفس گیر

کبودی ست وقتی اشکت در می آید

چو دلتنگی آورد، سبزی است خوشرنگ

"یادش به خیر" اما هممیشه آبی است.

                                        

                                           شاعر بعد از ایننیشخند