دنياي آبي

اجتماعی

قابل تآمل!
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: از زندگی

یکی می یاد میگه:

جای قبلی که رفتم بهم گفتند: "معلوم نیست شما چه کار خوبی کردید که خدا سمیه رو سر راه شما قرار داده"... منم دیگه بی خیالش شدم!

 

یکی می یاد میگه:

"من که بنده ی گناهکاری هستم، نمی دونم کجا چه کار خوبی کردم که خدا شما رو قسمت من کرده!"