دنياي آبي

اجتماعی

سوء ظن
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: از زندگی ، آموزنده

در بیشتر مواقع آدمها به علت نکات مثبت اکتسابی یا ذاتیشان مورد سوء ظن قرار می گیرند.

مثل: زیبایی، پولداری، خوش اندامی، دانش، خوش لباسی، خوش برخوردی و ...

آدمهای بی خاصیت کمتر مورد سوء ظن هستند.

بهتر است وقتی دیگران در هر موردی به شما سوء ظن دارند، اول با دید مثبت نگاه کنید و دریابید که به علت نقطه قوت موجود در شما به این سوء ظن رسیده اند. بعد با یافتن این نقطه قوت می شود کمی تا قسمتی سوء ظن طرف مقابل را برای خود قابل تحمل و با طرفندهای ویژه برای طرف مقابل برطرف نمود.

لطفا در هنگام شنیدن غیبت از نوع سوء ظن، جهت مثبت بودن و خواباندن شر شیطان سعی کنید نقطه قوت طرف غایب را یادآوری نمائید و پافشاری کنید که این نقطه قوت دلیل بر بد بودن طرف مقابل نیست.

باشد که رستگار شوید.نیشخند