دنياي آبي

اجتماعی

وا!
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: هویجوری

گفت: دوست دارم اگر هواپیمام سقوط کرد توی دریا بیافتم.

گفتم: چرا؟

گفت: برای اینکه ماهیها تنمو بخورند و اسراف نشم!