دنياي آبي

اجتماعی

هر چه کنی به خود کنی!
ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

گاهی با کسی لجبازی می کنی که حتی توی زندگیت وجود نداره!