دنياي آبي

اجتماعی

آزادی , آری یا نه؟
ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: از زندگی

- شما آمادگی ازدواج رو دارید؟

- بله ... به همین خاطر اینجا هستم.

- می خوام اینو بهتون یادآوری کنم که در ازدواج باید هر طرف حداقل ۵٠  درصد از آزادیهاشو فراموش کنه. این آزادیها همه ابعاد زندگی و وجود یک آدمو اعم از مالی، مادی، معنوی، گفتاری، رفتاری، جسمی و جنسی در بر می گیره. گاهی و در بعضی جاها ممکنه این آزادی تا ١٠٠ درصد و گاهی کمتر از ۵٠ درصد برسه ، ولی طرفین درگیر باید اینو بدونند و با آمادگی کامل وارد مقوله ازدواج بشند.

به نقطه ای خیره شد و به فکر فرورفت.

========================

بیشتر جوونهای این دوره و زمونه به دلیل از دست ندادن آزادیشون ازدواج نمی کنند. هر دو جنس مذکر و مونث.

وقتی از بیرون به ازدواج نگاه می کنی، میشه حق رو به این دسته از جوونها داد، چرا که واقعا آزادی فردی در ازدواج ازبین می رود.

اما باید دید که در قبال از دست دادن آزادی چه چیزهای دیگری به دست می آید؟

و اینکه این آزادی فردی اصولاً آخرش به کجا ختم می شود و هدف از این آزادی فردی چه چیزی می تواند باشد؟

اگر از لحاظ جنسیتی بررسی کنیم و کمی هم به شرع اسلام توجه کنیم، آزادی فردی خانمها چند برابر آزادی فردی آقایون از بین می رود. چرا که از نظر شرع و قانون اسلامی زن صد درصد آزادی جسمی و جنسی خودشو از دست می دهد در حالی که آقایون هنوز آزادی جنسی رو دارند (هر چند که نابرابری است اما وجود دارد) در عین حال حتی شرع و قانون یکجورائی اختیار کامل زن رو از او می گیرند و به همسر می دهند. (هر چند که در سالهای اخیر برخی قانونها وضع شده یا می شود شروطی در عقد نامه ذکر کرد اما پایه و اساس آن همین است)

حالا اینکه آقایون پس از ازدواج از عدم آزادی می نالند و فغان می کنند... جای بسی تامل دارد و بس.

درست است که مسئولیت زندگی مشترک بیشتر با آقایون هست (این مطلب هم با وجود شاغل بودن خانمها کمی کمرنگتر می شود)، اما واقعا تنها بودن و بی مسئولیت بودن آخرش به کجا ختم خواهد شد؟ هدفی معین و مقدس برای این آزاد ماندن وجود دارد یا آخرش به ناکجا آباد ختم می شود؟!

و البته این را هم قبول دارم که در جامعه امروزی خانمها خیلی آزادتر از قبل هستند اما واقع بینانه و منطقی اگر نگاه کنیم، هنوز خیلی خیلی تا برابری فاصله وجود دارد.