دنياي آبي

اجتماعی

روش پرسش
ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: نویسندگان دیگر

زمان خروج از کلیسا، جک به دوستش ماکس: «فکر می کنی می شه وقتی مشغول دعا کردن هستم سیگار بکشم ؟»

ماکس: «چرا از کشیش نمی پرسی ؟»

جک برمیگرده پیش کشیش: «جناب کشیش؛ می تونم وقتی مشغول دعا کردن هستم ، سیگار بکشم.؟»

کشیش: «نه پسرم ، نمی شه ... این بی ادبی به مذهبه»

جک میره پیش ماکس و نتیجه رو بهش میگه.

ماکس: «تعجبی نداره، تو سوال رو درست مطرح نکردی، بذارمن بپرسم.»

ماکس به کشیش: « آیا وقتی در حال سیگار کشیدنم می تونم دعا کنم ؟»

 

کشیش: «مطمئناًً پسرم، مطمئناً.»

***

این روش پرسیدن یا خواستن بسیار کاربردی هست... اما بعضیها اینو توی خونشون دارند و بعضیها نه! تمرین شاید موثر باشه... شاید!