دنياي آبي

اجتماعی

ذوب می شوم!
ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: شعرکی

خاک می کنم احساسم را

به انتقام همیشه خاک کردنم

"گهی  پشت به زین و گهی زین به پشت"

زیر تلی از خاکستر

تا سنگ شوم و آرام

...

ذوب می شوم اما

قطره قطره که نه

ناگهان و بی وقفه

ذوب می شوم...