دنياي آبي

اجتماعی

قول و قرار!
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: جمله های من

تجربه ثابت کرده که به هنگام قول و قرار یا وعده و وعید:

وقتی می گن: "من .....  را انجام می دهم" یا " من.... هستم" نباید زیاد حرف طرف رو جدی گرفت.

اما وقتی می گن: " من سعی می کنم.... را انجام دهم" یا " من سعی می کنم ... باشم" می تونی رو حرفش حساب کنی!