دنياي آبي

اجتماعی

دزد!
ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: از زندگی

اینروزها دزدهای آبرومند خیلی بیشتر از دزدهای بی آبرو هستند.

دلم برای دزدهای بی آبرو می سوزد که برای مایحتاج زندگیشان دزدی می کنند.

اما دزدهای آبرومند.... خدا می داند!