دنياي آبي

اجتماعی

لحظه ها!
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: شعرکی

بیشمارند لحظه ها

ماندنیها اما انگشت شمار!

آدمهایی را می مانند

که می آیند و می روند و

اندکی (بعضی) ماندگار می شوند

فقط!