دنياي آبي

اجتماعی

دشمن!
ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: حیوانات ، اخلاقی

پیشوهای پارک ساعی  می دانند که اگر به دشمن (انسان) نزدیک شوند و اجازه دهند دستی بر سر و گوشش بکشد، می توانند از قبل آن صاحب غذایی شوند.

پیشوها به دشمن نزدیک می شوند تا سودی ببرند.

اما کلاغهای پارک ساعی به هیچ قیمتی حاضر نیستند به دشمن نزدیک شوند.

کلاغها دوری از دشمن را ترجیح می دهند به داشتن غذا!

کدامیک درست رفتار می کنند؟

****

از نظر من:

پیشوها مثل آدمهای سیاستمدار هستند.

کلاغاها مثل آدمهای روراست!