دنياي آبي

اجتماعی

دستها
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: جمله های من

 

آن دستها را می شناخت..... روزی چتری شد برایش که از باران نرم بهاری حفظش کند...

امروز آینه گفت از آثار همان دستها در صورتش چندین باران خون جاری است.....