دنياي آبي

اجتماعی

اما به چه؟
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: شعرکی

لحظه ها در گذرند اما به چه؟

حرفها در دهنند اما به چه؟

اینهمه موت و ولد

از پی هم می روند، اما به چه؟

چشمها گردان همی

در کاسه ای مثل قدح، اما به چه؟

وقتی زیبائی نمایان می کنی

به به ها رو به هوا، اما به چه؟

خوب هم بودی اگر یو واقعاً

خوب نمایان بهترند،پس باز هم اما به چه؟

از پس داد و فغان با این و آن

پشت دیوار دلت آروم شیون می کنی، اما به چه؟

وقت تنگست و زمان کوتاه

اینهمه خاطر مکدر می کنی، اما به چه؟

شاعر نبودی هیچوقت شاعر بعد از این!

اینهمه کیبورد حرام کردنت، اما به چه؟