دنياي آبي

اجتماعی

تصمیم!
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: از زندگی

گاهی وقتها اطرافیان را سرزنش می کنیم برای تصمیمهایی که گرفته اند، اما قطعاً نظر و رفتار و کردار ما نزدیکان (یا حتی دورترها) در تصمیم گیری خوب یا بد آشنایانمان کم تآثیر نیست.

************

در رابطه با همین مطلب یادآوری  یک تله تئاتر به جاست که در آن دختری خودکشی کرده بود و یک بازرس یک خانواده را متهم به قتل آن دختر می کرد.

وقتی داستان زندگی دختر را مورد بررسی قرارداد، معلوم شد که همة اعضاء آن خانواده قدم به قدم باعث بدبختی و آوارگی و گرسنگی و نهایتاً مرگ آن دختر شده بودند.

آن بازرس آنها را متهم به قتل کرد در صورتی که قتلی صورت نگرفته بود، اما رفتار و گفتار و کردار آنان در تصمیم آن دختر اثر بسزایی داشت!

نقش بازرس رو خدابیامرز احمد آقالو خیلی عالی بازی کرد.احمد آقالو