دنياي آبي

اجتماعی

آدمها و درختها!
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: از زندگی

نمی دانم درختها مثل آدمها هستند یا آدمها مثل درختها چون در هر دو خصوصیات مشترکی وجود دارد، مثل:

1- پائیز زندگی روی بعضی درختها زودتر از سایر درختها تاثیر می گذارد درست مثل پائیز زندگی آدمها!

2- بعضی آدمها در زمستان زندگی هم شاداب و سرحال هستند مثل بعضی درختها در زمستان!

3- بعضی درختها با کمی تغییر در اوضاع و احوال اطرافشان فوری از حال می روند و خشک می شوند، درست مثل بعضی از آدمها!

4- بعضی آدمها بعد از شکستهای سنگین هم کمر راست می کنند و زندگی را با تمام وجود ادامه می دهند درست مثل بعضی درختها که نمونه اش را چند روز پیش دیدم که از کمر شکسته بود اما همجنان سبز و شاداب می نمود.

5- بعضی درختها را می برند و می برند، اما دوباره از ریشه آنچنان سبز می شوند که گوئی هیچ وقت بریده نشده بودند، درست مثل آدمهایی ذات خوب و پاکی دارند.

6- آدمهایی که درونشان ناپاک است، هر چقدر هم زحمت بکشی تغییر نمی کنند و به زودی فاسد می شوند، درست مثل درختهایی که از داخل کرم خورده اند.