دنياي آبي

اجتماعی

عصبانی
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: جمله های من

اون لحظه ای که عصبانی میشی میخوای یک کاری بکنی یک حرفی بزنی که خودتو خالی کنی همون لحظه ای یه که باید آروم باشی. خفه شی. حرف نزنی. هیچ حرکتی نکنی. این لحظه رو اگر دریابی نصف راه موفقیت و رفتی.