دنياي آبي

اجتماعی

آهای شما...
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: از زندگی

شما چقدر قناعت می کنید؟

به زبان بهتر بگویم:

چقدر درست مصرف می کنید؟

فرقی نمی کند هر چیزی... هر کدام از دارائیهایتان را.

تعریفتون از قناعت چیه؟

****

از وقتی که مشکل فشار گاز در کشور پیش اومد، خیلی ذهنم درگیر این مساله شد مخصوصاْ وقتی که یکی از همکارهام گفت: هیچوقت صرفه جوئی نمی کنم مثل همون چند سال پیش که آب سهمیه بندی شده بود، فکر می کنم من مصرف نکنم یکی دیگه می کنه چرا من نه؟!

یادم اومد که توی مصرف کردن لوازم شرکت هم همینطور برخورد می کنه و همه چیز رو اصراف می کنه و چقدر منو حرص می ده!

بیشتروقتها آدمها (خصوصاْ توی ایران) با مصرف کردن پز می دهند! با اصراف کردن!

نمی دونم هیچ وقت با خودشون فکر می کنند که اصلاْ این کار درست هست یانه؟

باور دارم که کاغدی که اینگونه راحت و بدون استفاده ی درست دورش می اندازیم، تکه ای از تن یک درخت زیبا و تنومند است.

تو که درختها را دوست داری، کاغذ را درست مصرف کن!