دنياي آبي

اجتماعی

السلام علیک!
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: جمله های من ، احساسی

چندیست که نخواستی ام

چندیست که بی قراریم را نمی بینی

چندیست که ندیدمت، ندیدی ام

چندیست نمی دانم قهرم یا قهری با من؟

توقع من زیاد بوده یا تو؟

نمی دانم

یعنی نمی شود یک آسمانی هم آدم را بخواهد؟

خسته ام از خواستن زمینی ها!

تو که یک زمینی را بخواهی، حتماْ به آسمانت می طلبی اش.

نه مثل زمینی ها به زمین محقرشان که رنگش می کنند!

امشب می خواهمت

امشب بخواهم

می خواهمت

بخواهم