دنياي آبي

اجتماعی

آه...
ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: جمله های من

 حسرت

 

 

 

 

 

گاهی می نشنیم و فرصتها را می نگریم تا بگذرند... از دست بروند...

و بعد ...

حسرت بخوریم

حسرت!