دنياي آبي

اجتماعی

دیوار کلنگی!
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: جمله های من

 

هیچ دیده اید کسی را که کلنگ بر دل دیواری بکوبد

و امید تکیه به آن در آینده را داشته باشد!