دنياي آبي

اجتماعی

آهای روشنفکر!
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی: از زندگی ، اعتراض

تو! می خواهی با من، ما شوی؟!

چرا وقتی <تو> می خواهی، با شهامت قدم جلو می گذاری، و پیروزی ات را با افتخار جشن می گیری؟

اما وقتی <من> بخواهم با تو <ما> شوم، اگر جرأت کنم و قدم پیش بگذارم، در آخر سرافکندگی و تهمت و افترا نصیبم خواهد شد؟!

It is not faaaaaaaair!