دنياي آبي

اجتماعی

نفس!
ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی: نویسندگان دیگر

برای جشن نفس

برای هم نفسان

 

 

می توان نفس بود در گلوی دیگری

می توان قلبی بود در سینه ی کودکی

می توان خوراک کاملی بود برای کرمها

تو! کدام را انتخاب می کنی؟

 

 

نگران نباش! کرمها گرسنه نمی مانند!

مآخذ