دنياي آبي

اجتماعی

چشم دراز!
ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: آقایان

آقایان از نظر چشمی به دو دسته تقسیم می شوند:‌

١- چشم درازها

چشم درازها به دسته جات متعددی تقسیم بندی می شوند، مانند:

الف - چشم درازهای بیمار- که خود زیر گروههای فراوانی دارد که شامل انواع بیماریهای خطرناک (مثل خفاش شب)، مزمن، کوتاه مدت، لا علاج، عمیق، سطحی و غیره...  می شود.

ب - چشم درازهای سالم- آقایون سالم چشم دراز هم با توجه به علت چشم دراز شدن، دسته جات متعددی دارند.

 

حیض- هیز-

٢- چشم کوتاه ها

اما چشم کوتاه ها اغلب به سه دسته تقسیم می شوند:

الف- چشم کوتاههایی که خیلی دیده اند و برایشان عادی شده.

ب - چشم کوتاههایی که مومن واقعی هستند.

ج - تعریف دسته سوم گفتنی نیست... شرمنده!

این بود تقسیم بندی اینجانب... که البته باز هم مثل همیشه خیلی جزئیات رو نمیشه بیان کرد و ... در ضمن این تقسیم بندی به خوبی و بدی آقایون تا حدودی و قسمتی  معمولاً مربوط نیست، شاید... احتمالاً!


 
دزد!
ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: از زندگی

اینروزها دزدهای آبرومند خیلی بیشتر از دزدهای بی آبرو هستند.

دلم برای دزدهای بی آبرو می سوزد که برای مایحتاج زندگیشان دزدی می کنند.

اما دزدهای آبرومند.... خدا می داند!


 
اشک
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

نمی دونم چرا آقایون اینهمه از اشک خانمها وحشت دارند؟

اشک فقط نوع دیگری از ابراز عصبانیت است و دقیقاً برابر با همان فریادهای وحشت آلود و یا خدای نکرده حرکات دیگر آقایون است به هنگام عصبانیت!